Športna vzgoja – Atletika

Pripravil/a: Tina Bradeško
Šola: Gimnazija Celje – Center
Predmet: Športna vzgoja
Tema: Atletika

Pri predmetu športna vzgoja so dijakinje same preverjale in utrjevale pridobljeno znanje pri športu – atletika. Preverile oz. utrdile so znanje nizkega štarta iz štartnih blokov.

Cilji in kompetence:

  • osvojiti osnove nizkega štarta
  • dijakinje povežejo znanje posameznih slik pri nizkem štartu in jih uspešno uporabi pri teku na 60m.
  • dijakinje so seznanjene s kriteriji ocenjevanja

Potek dela in navodila:

Dijakinje s pomočjo tabličnega računalnika same kritično preverjajo svoje že osvojeno znanje in odpravljajo večje napake.

Naloga:

  • Dijakinje so razdeljene v manjše skupine (3 – 4 dijakinje).
  • Vsaka skupina ima tablični računalnik.
  • Ena dijakinja izvaja nizek štart, ena dijakinja snema izvedbo, ostale dijakinje opazujejo, opozarjaj, svetujejo.
  • Vsaka dijakinja mora izvesti več ponovitev.
  • Dijakinjam je profesorica ves čas na volj za vsa vprašanja.

Vrednotenje in povratna informacija:

Dijakinje sproti pregledajo, ocenjujejo, podajajo komentarje, popravljajo napake. Profesorica pregleda posnetke in jim že na uri pomaga k boljši izvedbi izbranega atletskega elementa.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijakinje so predlagani način dela zelo dobro sprejele in bile zelo korektne pri ocenjevanju. Naučijo se pozornega opazovanja najpomembnejših segmentov nizkega štarta iz štartnih blokov. Profesorica jim poda povratno informacijo. Dijakinjam ves čas pomaga pri odpravljanju napak.

Skip to content