Športna vzgoja – Samotestiranje

Pripravil/a: Iztok Čehovin
Šola: ŠC ERŠ Nova Gorica
Predmet: Športna vzgoja
Tema: Samotestiranje

 

Pri športni vzgoji so dijaki 2.letnika  doma samostojno vadili. Svoje rezultate so tedensko merili in jih vpisovali v obrazec samotestiranja. Obrazec so mesečno v e-asistentu pošiljali svojemu profesorju. Navodila z prikazanimi in opisanimi vajami in normami želenih dosežkov, so dijaki prejeli v e-asistentu. V vadbenem kompleksu je šest različnih vaj, ki so angažirale mišice celotnega telesa. Posredovan je bil tudi program progresivnega povečanja obremenitve, obsega in intenzivnosti vadbe.

 

Cilji in kompetence:

 • dijaki spoznajo pravilno izvajanje posameznih vaj
 • prepoznajo vpliv določene vaje na angažiranost določene mišične skupine
 • razvijajo kompetenco rednega spremljanja in beleženja rezultatov
 • spoznajo vpliv redne vadbe na izboljšanje telesnih sposobnosti
 • dobijo znanje o postopnosti povečanja obremenitev, kot osnovi izboljšave rezultatov
 • spoznajo pomen sodelovanja z strokovnjakom, učiteljem

Potek dela in navodila:

 1. Videokonferenčno srečanje, kjer je dijakom bila posredovana vsebina in namen vadbe doma, samotestiranje , pravilno doziranje povečanja intenzivnosti vadbe in skupna analiza z učiteljem.
 2. V e-asistentu so dijaki prejeli šest različnih vaj v video obliki in z pisno razlago.
 3. Dobili so tudi navodila za povečanje intenzivnosti vadbe.
 4. Naloga dijakov je, da v po urniku športne vzgoje izvajajo poslan program vadbe.
 5. Na zadnji tedenski uri vpišejo rezultate v obrazec samotestiranja.
 6. Dobili so navodila kako in kaj meriti(npr. samo pravilno izvedene sklece, koliko sekund so v počepu, ali se pri predklonu dotaknejo gležnja, prstov ali tal.
 7. Na koncu meseca pošljejo izpolnjene obrazce profesorju športne vzgoje.
 8. Sledijo komentarji in navodila učitelja.

Vrednotenje in povratna informacija:

Dijaki so skozi večtedenski proces vodene vadbe in rednega spremljanja rezultatov spoznali, da reden in načrtovan pristop vodi v povečanje telesnih sposobnosti. Cilj ni bil ocenjevanje kvalitetnega ranga, cilj je bil spoznanje, da redna vaba z postopnim dvigom intenzivnosti in obsega vadbe, vodi v vidne izboljšave.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Nekateri dijaki so opisano aktivnost dobro in resno sprejeli, nekateri dijaki so pozabili na beleženje rezultatov. Nekateri dijaki so pri nekaterih testih dosegali “dobe rezultate”, v primerjavi z rezultati meritev pri rednem pouku. Pri pouku na daljavo je vse odvisno od dijakovega poštenega odnosa do dela, od učiteljeve potrpežljivosti in vztrajnosti. Del pouka na daljavo bi bilo smiselno ohraniti, izvajati tudi pri pouku v normalnih razmerah.

Skip to content