Spoznavanje okolja – Pogoji za rast in razvoj rastlin

Pripravil/a: Zlatka Jerebic
Šola: Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica
Predmet: Spoznavanje okolja
Tema: Pogoji za rast in razvoj rastlin

V okviru spoznavanja okolja so učenci 3. razreda spoznavali pogoje za življenje živih bitij, točneje rastlin. Svoje ugotovitve so po predhodnem opazovanju izbrane rastline in pogojev, ki ji omogočajo rast in razvoj, zapisali v Padletu. Posameznemu učencu je bila njegova objava komentirana v obliki komentarja, ki ga je zapisala profesorica. Ura je bila izvedena v mesecu aprilu, torej v času, ko je zaradi Covid19 pouk potekal na daljavo.

Cilji in kompetence:

  • znajo določiti, kaj potrebuje izbrana rastlina za rast in razvoj (prostor, ustrezno temperaturo, svetlobo, vodo, hrano, zrak)
  • razvijajo kompetenco zbiranja in izbiranja podatkov, informacij in digitalnih vsebin
  • razvijajo zmožnost uporabe digitalnih tehnologij in aplikacij

Potek dela in navodila:

  1. NAVODILA ZA DELO

V razredni spletni učilnici predmeta spoznavanje okolja, je bil naložen aktiven dostop do videoposnetka z navodili za opazovanje izbrane rastline in določanja pogojev za rast in razvoj, aktivna pa je bila tudi  povezava za dostop do Padleta, kjer je bila zastavljena naloga.

  1. SPREMLJANE PREDVAJANEGA POSNETKA

Ob predvajanem posnetku, ki ga je profesorica posnela v naravnem okolju ob izbrani rastlini, je učence spodbudila k  razmišljanju o pogojih, ki rastlini na posnetku omogočajo rast in razvoj. Glede na videno in slišano je bila njihova naloga, da tudi sami določijo pogoje za rast rastline, ki jo izberejo.

  1. NALOGA V PADLETU

V Padletu so učenci najprej poimenovali svojo izbrano rastlino, prilepili fotografijo te rastline in odgovorili na vprašanje: Kaj vse potrebuje rastlina za rast in razvoj?; torej so te pogoje tudi zapisali.

  1. VREDNOTENJE

Po končanih objavah vseh učencev so lahko prebrali komentar njihove objave in objave ostalih učencev. Komentarji so bili besedni in grafični, slednji v obliki zvezdic.


Vrednotenje in povratna informacija:

Po SAMR modelu gre za obogatitev aktivnosti in njeno učinkovitejšo izvedbo, obenem pa gre tudi za spremembo v izvedbi aktivnosti, saj je naloga bila s strani učencev opravljena v zelo kratkem času in tako hitro je bil podan tudi komentar profesorica vsakemu posamezniku.

Obenem so bile na Padletu vidne objave vsakega posameznika, kar je omogočalo, da so učenci lahko prebrali zapise ostalih sošolcev in morda ob tem tudi sami še kaj dodali.

Ko so nalogo končali vsi učenci, so lahko brali komentarje, ki so bili vidni vsem in ponazorjeni tudi z grafično obliko. Vsakemu posamezniku je profesorica torej zapisala povratno informacijo pod njegov zapis v Padletu kot besedni komentar in grafično ponazoritev z zvezdicami. Večje število zvezdic je pomenilo več navedenih ustreznih pogojev, kar je bilo v besednem komentarju tudi pojasnjeno.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Vsi učenci so nalogo opravili v zelo kratkem času po objavi v spletni učilnici. Ob tem profesorica sklepa, da je bila naloga zanimivo oblikovana, hkrati je omogočala, da učenec ob vprašanju, na katerega je moral odgovoriti, res razmišlja ob tam, ko opazuje neko rastlino in svojega okolja oz. si pomaga s podatki in informacijami s spleta, ali pa se spomni na katerega od pogojev, ko bere objave svojih sošolcev, ki seveda še niso komentirane s strani profesorice.

Besedni komentar profesorice je lahko bil zapisan vsakemu posamezniku v zelo kratkem času, število zvezdic pa je zelo na hitro prikazalo, kako uspešen je bil posameznik pri zapisu ustreznih življenjskih pogojev za rast rastline. Če bi za to obliko izbrala Google Forms način, učencem ne bi bilo tako zanimivo, ker bi pogoje samo naštevali, komentar pa ne bi bil viden vsem.

Zadovoljna je, ker je ura omogočala tudi stik z naravnim okoljem v obliki predhodnega opazovanja, ki mu je sledilo sklepanje o pogojih za rast in razvoj izbrane rastline. Učenci so kar samostojno reševali nalogo v Padletu, ker so se tega učili že predhodno skupaj.

Še bolj motivacijsko pritegljiva oblika bi bila, če bi dala učencem nalogo, da bi pogoje ustno predstavili ob svoji izbrani rastlini v okolju, kjer so to rastlino našli, starši pa bi jih posneli in posnetek delili.  Zanimivo bi bilo tudi slišati njihov komentar, ki bi ga dali svojemu sošolcu, saj bi na ta način učenci bili še v aktivnejši obliki. Vendar bi pri tej obliki potrebovali več pomoči staršev v smislu tehnične podpore.

Skip to content