Teambuilding animacija

Pripravil/a: Olga Jeznik
Šola: ŠC SG, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Predmet: Animacija
Tema: Teambuilding animacija

Dijaki 2. letnika turistične usmeritve so pri modulu animacija pripravili in izvedli animacijo za dijake prvih letnikov v projektu Narobe dan. Skupine treh animatorjev so izbrale igro, katere cilj je sodelovanje čimvečih udeležencev animacije, ki skupinsko dosežejo cilj. Animatorji so si razdelili vloge in pripravili izvedbo 20-minutne povezovalne animacije prilagojene prostoru in obiskovalcem v projektu. Morali so upoštevati protokol pri izvedbi animacije, v praksi elegantno reševati nepredvidene situacije na terenu, dokumentirati potek animacije (pripraviti material za filmček) in z refleksijo s sovrstniki (po ogledu filmčka) analizirati izvedbo s predlogom za izboljšave glede na kriterije dela v skupini.

Cilji in kompetence:

 • ločijo različne vrste teambuiding iger glede na ciljne skupine gostov in način izvedbe (učbenik za animacijo)
 • raziščejo konkretne primere teambuilding iger v gradivu za animacijo in na spletnih straneh profesionalnih ponudnikov na spletu (you tube)
 • razvijajo kompetenco zbiranja in ovrednotenja podatkov (brainstorming) za izbor enega primera teambuilding igre v skupini animatorjev
 • pojasnijo ostalim povezovalni vpliv izbrane teambilding igre na bodočo ciljno skupino gostov (padlet)
 • se kot skupina povežejo in izvedejo izbrano animacijo v projektu Narobe dan za skupine dijakov prvih letnikov naše šole

Potek dela in navodila:

Igre za premagovanje stresa in KREIRANJE USPEŠNEGA TIMA v TEAMBUILDINGU

 1. Video iztočnica teambuilding igre profesionalne animatorske skupine;
  • Pogovorite se o načinih premagovanja stresa na delovnem mestu in neformalnem povezovanju sodelavcev v uspešen tim z igrami za premagovanje stresa in uspešnega povezovanja udeležencev;
  • Preglejte teoretično opredelitev različnih vrst teambuildinga in primernosti le-teh za različne ciljne skupine gostov in prostor izvedbe;
 1. V spletni učilnici imate navodila za scenarij in vrednotenje animacije:
  • Povežite se v skupine 3 animatorjev; preko metode »brainstroming« vrednotite in izberite primerno teambuilding igro; zapišite scenarij igre, predstavite ga razredu s praktično demonstracijo v skupini; pripravite vse rekvizite za praktično izvedbo na dan projekta Narobe dan s pravimi gosti (skupinami dijakov prvih letnikov naše šole);
 1. Izvedba animacije po protokolu s prilagajanjem igre posebnostim ciljne skupne gostov:
  • Obiskovalcem natančno razložite cilje animacije, natančna navodila in kriterije za izvedbo iger; med potekom jih vzpodbujajte in sproti objavljajte dosežene rezultate na teatralen način;
  • Dokumentirajte potek animacije (fotografije, snemajte klipe za filmček);

Nagradite udeležence in o zadovoljstvu pridobite njihovo povratno informacijo (smeškoti, pisna anketa, ustna analiza);


Vrednotenje in povratna informacija:

1. Vrednotenje izbora animacije preko metode »brainstorming«:

Izberete 3 predloge in jih vrednotite po kriterijih (5 točk – DA, 3 točke – DELNO, 1 točka – NE):

Izbran predlog animacije? Je inovativna? Dosežen skupinski cilj? Lahko dobimo sredstva za izvedbo? Imamo zmožnosti? Skupaj
1
2
3

2. Po izvedbi skupina animatorjev napravi analizo z udeleženci animacije:

 • o zadovoljstvu pridobite njihovo povratno informacijo (smeškoti, pisna anketa, ustna analiza);

3. Po izvedbi skupina animatorjev z mentorico ustno:

 • kako ste upoštevali protokol animacije in kako ste delovali kot tim v projektu;
 • kaj je bilo dobro
 • kaj vas je motilo/ni bilo ok
 • kaj bi spremenili

4. V roku enega tedna pripravijo material za filmček in analizirajo svoje delo iz drugega zornega kota na podlagi dokumentacije:

 • Zberejo vse posnetke in fotografije ter v Movie makerju pripravijo filmček za ogled in analizo animacij;
 • Na podlagi filmčka naredijo z izmenjavo mnenj ustno refleksijo in ponovno analizirajo svoje delo z izboljšavami za prihodnje izvedbe. Dijaki so dali ustno povratno informacijo s predlogi za izboljšavo drug drugemu;

5. Animacija je ocenjena s pomočjo točkovnika na projekten način:

 • 5 t – teorija teambuidinga (oddaja v zvezku)
 • 15 t – oddana priprava na teambuiding animacijo
 • 5 t – izvedena generalke pred sošolci
 • 50 t – izvedba animacije na projektni dan

Skupaj možnih točk: 75 točk


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki (izvajalci in udeleženci animacije) so teambuilding igre dobro sprejeli (kot popestritev pouku). Izvajalci so ugotovili, da je potrebno veliko strokovnega znanja, da pravilno izpelješ protokol animacije in upoštevaš posebnosti udeležencev pri izvedbi. Vsi se strinjamo (dijaki in tudi mentorica), da so svojo nalogo odlično in strokovno opravili, saj so bili dijaki prvega letnika zalo korektni in so z veseljem sodelovali v animacijah in se jih udeležili v skoraj polnem številu. Mizarji skoraj niso mogli verjeti, da se lahko pri pouku tako zabavamo.

Z izvedbo smo zadovoljni, dijaki pa so veliko pridobili na samozavesti, saj je vsaka od 4 ekip kar 3 x opravila ponovitev in na koncu so zares uživali. Predlog za izboljšanje je bil, da ena skupina animatorjev ponovi animacijo v razredu (za izboljšanje ocene), saj niso pravi čas pripravili vseh rekvizitov in so na animacijo improvizirali. Izboljšavo so naredili v času.

Skip to content