Teams in Delve v Office 365

Tomaž Pavlakovič  nam v  sklopu paketa Office 365 predstavlja Microsoft Teams. Lahko rečemo, da je to središče za skupinsko delo. Spoznali bomo kako ustvariti skupino (ekipo) in se naučili kako z njo upravljamo. Prav tako se bomo seznanili z učinkovito komunikacijo znotraj skupine, kako za učence pripraviti učno gradivo in prostor za sodelovanje (razvijanje kompetence sodelovanja). Prikazana bo tudi možnost uporabe formativnega spremljanja. Dodatno bo prikazana tudi uporaba spetne različice orodja Delve.

 

Skip to content