Tehnika in tehnologija – Kovine

Pripravil/a: Ana Marija Varšnik
Šola: OŠ Hruševec Šentjur
Predmet: Tehnika in tehnologija
Tema: Kovine

Učenci osmega razreda so pri pouku tehnike razvijali kompetenco informacijske pismenosti, kjer so brskali, iskali in izbirali podatke ter informacije pri učni enoti kovine. Kot končni rezultat so izdelali miselni vzorec s pomočjo orodja MindMeister.

Cilji in kompetence:

  • učenci pogooglajo informacije o osnovnih lastnostih kovin
  • učenci poiščejo podobnosti in razlike lastnosti kovin
  • učenci kritično vrednotijo najdene informacije in dopolnijo miselni vzorec v orodju MindMeister
  • učenci razvijajo kompetenco brskanja, iskanja in izbire podatkov ter informacij

Potek dela in navodila:

Učenci so dobili navodilo, da na spletu poiščejo različne vrste kovin, njihove lastnosti in uporabo. Najdene zadetke so ustrezno in smiselno zapisali in dopolnili miselni vzorec v orodju MindMeister. Na koncu so učenci v omenjenem orodju z učiteljem delili nastale izdelke.


Vrednotenje in povratna informacija:

Povratna informacija je bila učencem podana ustno v celotni skupini skladno s kriteriji: relevantnost najdenih informacij, ustreznost najdenih virov, pravilno razvrščanje najdenih kovin, izvirnost miselnih vzorcev, vsebinsko pravilni in jasno prikazani podatki v miselnem vzorcu.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

S prikazanim načinom dela so učenci pridobivali informacije o novi učni snovi, iz njihovega dela pa ni bilo moč razbrati koliko učne snovi je bilo usvojene. Ob naslednji izvedbi, bi se lahko odločili za nadgradnjo, s pomočjo razvijanja digitalnih vsebin (npr. učenci izdelajo križanko za ostale sošolce v orodju LearningApps, Educaplay).

Skip to content