Športna vzgoja – Spremljava in načrtovanje športnih aktivnosti

Pripravil/a: Rok Zore
Šola: GSŠRM Kamnik
Predmet: ŠVZ
Tema: Spremljava in načrtovanje športnih aktivnosti

Pri urah športne vzgoje je profesor za dijake 2. letnika naredili spletni dnevnik športne vadbe. Vsak dijak si določi cilj, ki ga želi doseči (po potrebi se cilji prilagajajo in določijo naknadno) in vpisuje aktivnosti, ki jih izvaja. Dostop do dnevnika dela ima le dijak in profesor. Profesor ves čas preverja vpisane aktivnosti in usmerja dijaka ter z njim komunicira. Dijak ob vsaki aktivnosti na prostem, vključi željeno aplikacijo beleženja merjenja razdalj (predlagali smo aplikaciji sports tracker in strava).

Cilji in kompetence:

  • znajo določiti realen cilj, ki ga lahko dosežejo
  • znajo uporabiti vrsto digitalnih tehnologij za sporazumevanje
  • znajo poiskati podatke, informacije in vsebine s pomočjo enostavnega iskanja v digitalnih okoljih
  • znajo delati z novimi različnimi elementi vsebin in informacij ter jih spremljati, izpopolnjevati, izboljševati in vključevati za ustvarjanje novih in izvirnih elementov

Potek dela in navodila:

  1. Videokonferenčno srečanje, kjer pojasnim način dela oz izpolnjevanja spletnega dnevnika vadbe, (pošiljanje navodil po elektronski pošti). Vsak dijak si sam določi cilj, ki ga želi doseči. Določim tudi kriterije za vrednotenje.
  2. V spletni učilnici dijaki dobijo tudi vse informacije in nekatere možne treninge vadb in načinov dela.
  3. Spremljava dijakov večkrat tedensko in obojestranska komunikacija preko googledriv-a, elektronske pošte ter e-asistenta.

Vrednotenje in povratna informacija:

Dijake profesor vrednoti na podlagi vestnosti izpolnjevanja spletnega dnevnika vadbe in komunikacije s profesorjem ter upoštevanja navodil, ki jim jih pošilja po elektronski pošti. Vsak dijak prejme oceno, katero v spletnemu dnevniku profesor tudi utemelji.

Priloga: kriterij


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Večina dijakov je aktivnost dobro sprejela. V prihodnjem letu je želja zadevo dodelati na takem nivoju, da bo imel vsak dijak individualno prilagojen spletni dnevnik, ki ga bo sam oblikoval, cilji bodo bolj določeni. Ker aktivnost še poteka, je težko priti do zaključka (izolacija Virus), sigurno pa je spletni dnevnik nekaj, kar bi se znalo »prijeti« saj na ta način dijaki izvajajo samokontrolo, zraven imajo osebnega trenerja ter večjo motivacijo in pregled nad aktivnostjo.

Skip to content