Tehnika in tehnologija – Prometna varnost v 7.r

Pripravil/a: Edvard Sajko
Šola: VIZ II.OŠ Rogaška Slatina
Predmet: Tehnika in tehnologija
Tema: Prometna varnost v 7.r

Na VIZ II OŠ Rogaška Slatina so pri tehniki in tehnologiji popestrili pouk v tehnični delavnici z delom s tablicami. Reševali so kviz o prometni varnosti in na koncu dobili hitro in realno sliko znanja učencev.

Cilji in kompetence:

 • poznajo kodeks prometne etike
 • poznajo pomen varnostne opreme kolesa ter varne vožnje s kolesom
 • uporabiti znajo aplikacijo za preverjanje znanja o prometu
 • uporabiti znajo IKT tehnologijo za pridobivanje novih znanj
 • uporabiti znajo spletno učilnico za oddajo naloge in pridobitev povratne informacije
 • razvijajo znanja za varno in kulturno udeležbo v prometu

Potek dela in navodila:

Učenci so delali v tehnični delavnici vsak s svojo tablico.

 1. Najprej so poiskali aplikacijo v interaktivnih vajah z naslovom Prometna varnost.
 2. Po končani obravnavi snovi o prometu, so vsak na svoji tablici v interaktivnih vajah poiskali kviz o prometni varnosti.
 3. Na strani je bilo več kvizov o področjih prometa in učenci so postopno reševali enega za drugim.
 4. Za vsako področje kviza so dobili učenci povratno informacijo uspešnosti z pravilnimi rešitvami.
 5. Rezultate učencev je profesor zapisal v svojo redovalnico.

Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so posamezne stopnje kviza sproti oddajali na internet in dobili takojšnjo povratno informacijo o svojem dosežku pri kvizu in videli pravilne odgovore. Spodbujali so digitalne kompetence, kot so sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij, upravljanje z digitalno identiteto, ustvarjalna uporaba digitalnih tehnologij.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Vsi učenci so rešili kviz, čeprav jih moral profesor na začetku ure najprej naučiti kako se kviz pravilno rešuje.

Skip to content