Tehnika in tehnologija – Zaporedna vezava, eksperimentalno delo

Pripravil/a: Marica Kamplet
Šola: OŠ Hruševec Šentjur
Predmet: Tehnika in tehnologija
Tema: Zaporedna vezava, eksperimentalno delo

Učenci pri eksperimentalnem delu zaporedno vežejo žarnice v električni krog. Merijo tok in napetost skozi eno, dve, tri enake zaporedno vezane žarnice. S pomočjo aplikacije ugotovijo kdaj žarnica pregori. Za vezavo električnih krogov je na voljo veliko aplikacij, največkrat uporabljamo CircuitBuilder, VoltLab, Electronics For Kids uporabljamo tudi spletno verzijo na https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc.

Cilji in kompetence:

  • sodelujejo z uporabo digitalnih tehnologij, uporabljajo aplikacije za vezave električnih krogov, merijo tok, napetost
  • povezujejo svoje znanje z uporabo digitalnih orodij
  • prepoznavajo načine kako ustvariti in meriti fizikalne količine v električnem krogu
  • urejajo vsebine električnih vezij
  • vključujejo nove vsebine, informacije, oblike dela v obstoječe znanje
  • ustvarjajo rešitve kompleksnih problemov, s številnimi odvisnimi fizikalnimi količinami

Potek dela in navodila:

Navodila za varno delo, kako vežemo ampermeter, voltmeter, kdaj pride do kratkega stika, uničenja žarnice. Učenci merijo napetost in tok skozi en, dva, tri zaporedno vezane porabnike in odkrivajo zakonitosti z merjenjem toka in napetosti.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci pri eksperimentalnem delu vežejo porabnike v električni krog zaporedno, v električni krog vežejo tudi  ampermeter in voltmeter. Fotografije svojega dela oddajo v spletno učilnico, kjer dobijo tudi povratno informacijo.

Povratna informacija je bila učencem podana  tudi ustno v celotni skupini skladno s kriteriji: pravilnost vezave, ustreznost sheme v aplikaciji s shemo, vezavo in opravljenimi meritvami,  izvirnost izbire aplikacije, vsebinsko pravilni in jasno prikazani podatki meritev, ugotovitev.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Pri eksperimentalnem delu imajo več težave učenci, ki najprej eksperimentirajo. Učenci, ki vezave najprej opravijo s pomočjo aplikacij imajo pri  eksperimentalnem delu veliko manj težav. Učenci so otroci digitalne dobe, hitro osvojijo delo na zaslonu, s praktičnim delom imajo več težav.

Ugotovitev profesorice: Najprej  z vsemi učenci osvojiti električna vezja s pomočjo aplikacij. Nato naj bodo učne ure namenjene eksperimentalnemu delu.

Skip to content