Vzdrževanje računalniške opreme – Izdelava učnih pripomočkov s programom Wink

Pripravil/a: Erik Bizaj
Šola: ŠC  ERŠ Nova Gorica
Predmet: Vzdrževanje računalniške opreme
Tema: Izdelava učnih pripomočkov s programom Wink

Na ERŠ Nova Gorica so uporabili program Wink, ki nam poslika delo oziroma dogajanje na računalniku. Te slike prenesemo v program, kjer jih lahko obdelamo (dodajamo komentarje, slike, narišemo, časovnice, efekte, …) in nato jih pretvorimo v video posnetek. Video so tako poslali po komunikacijskih kanalih, kjer so si lahko drugi ogledali dijakove izdelke.

Cilji in kompetence:

Cilj naloge je smiselna uporaba programa Wink, s katerim si poenostavimo predstavitev in razlago naloge. Naučiti se, kako ustvariti slike in filmčke, ki nam bodo kasneje zelo pomagali pri izvedbi in razumevanju nalog na daljavo. Z programom Wink, posnamemo celotno dogajanje na računalniku ter slike, komentarje, efekte pretvorimo v video. S tem načinom, so si zelo olajšali dolge razlage nalog in hitreje prišli do rešitve.

Kompetence:

  • nameščanje programske opreme
  • vzdrževanje programske opreme
  • pomoč dijakom na področju programske opreme

Potek dela in navodila:

Vsa navodila in ure so bila v času korona virusa pri tem predmetu izpeljali preko kanalov komunikacije v e-asistentu. Ta kanal je bil izbran zato, ker se je zdel v tistem trenutku najbolj primeren in dodelan.

Navodila za dijake:

Najprej iz interneta poberete program Wink 2.0 (https://www.debugmode.com/wink/) in ga namestili na vaš računalnik. Po končani namestitvi zažene program in ustvarite nov projekt, kjer nastavite okvir okna (resolucijo – ekran), ki bo snemal vaše dogajanje. Tu lahko nastavite še koliko slik na sekundo želite da vam jih posname. Ko boste potrdili okno, se vam bo pokazalo novo okno kje vam pove kako program zagnati (Shift+Pause) in ustavit (Shift+Pause). Ko boste končali z snemanje, kliknete na finish in pokazal se vam bodo slike ki ste jih posneli. Če ste z izdelkom zadovoljni ga še pretvorite v film. To naredite tako da na jezičku kliknete na Project – Render (ali s tipko F7). Poimenujete film in ga shranite. Ko se film konča, ga lahko pogledate z spletnim programom (chrom, Firefox, …).

Za dodatno razlago pa smo uporabili youtube : https://www.youtube.com/watch?v=9kZCaSzDrIM

 Spodaj je nekaj primerov dijakov:

Vsak dijak je moral narediti pet različnih primerov, iz katerih je bilo razvidno ali so nalogo razumeli in pravilno naredili.


Vrednotenje in povratna informacija:

Vsak dijak je moral narediti pet različnih primerov, iz katerih je bilo razvidno ali so nalogo razumeli in pravilno naredili. Dijaki so ugotovili, da si tako lahko zelo enostavno in učinkovito pomagajo med seboj (rešijo probleme kot so različni Windowsi, programi, razne nastavitve, …), če jim sošolec sam prikaže, kako je težavo rešil ali poiskal rešitev.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Glede na njihov odziv, se je profesor odločil, da bo tako vajo večkrat poskusil uporabiti tudi pri drugih nalogah. Če bi pogledali po uporabi SAMR modela, bi ugotovili, da so dijaki dosegli 3 stopnjo modela (preoblikovanje). Dijak ob sodelovanju z uporabo IKT pripravijo sami predstavitveni video na določeno temo in ga predstavijo.

Skip to content