Zgodovina – Nastanek Rima

Pripravil/a: Vanja Švec
Šola: OŠ Miška Kranjca Velika Polana
Predmet: Zgodovina
Tema: Nastanek Rima

Pri pouku zgodovine so učenci samostojno raziskovali nastanek Rima. Izdelali so spletni strip.

Cilji in kompetence:

  • navedejo bistvene značilnosti izročila o nastanku Rima
  • ob odlomkih besedil in slikovnem materialu oblikujejo strip o nastanku Rima
  • razvijajo sposobnost zbiranja informacij

Potek dela in navodila:

Učenci s pomočjo tabličnih računalnikov zbirajo informacije o nastanku Rima. Vpisali so se v aplikacijo StoryboardThat ter oblikovali strip na zadano temo. Strip je moral vsebovati največ 3 sličice.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so izpostavili težave pri iskanju podatkov, izpostavili so tudi težave pri oblikovanju stripa. Izdelke so primerjali med seboj, prejeli pa so tudi povratno informacijo o opravljenem delu.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so razvijali sposobnost iskanja po spletnih vsebinah. Razvijali so ustvarjalnost, bralno pismenost, vrednotenje podatkov idr. Potrebno bo več vaje, preden se lotijo česa podobnega.

Skip to content