Zgodovina – Rimljani na Slovenskem

Pripravil/a: Maruša Končan
Šola: OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
Predmet: Zgodovina
Tema: Rimljani na Slovenskem

Pri pouku zgodovine so učenci 7. razreda OŠ Ivana Cankarja Vrhnika samostojno raziskovali Rimljane na Slovenskem. S pomočjo E-gradiv so ustvarili miselni vzorec, snov ponovili s pomočjo interaktivnih učnih listov (Liveworksheets) in utrdili z izdelovanjem spletnih stripov (StoryboardThat).

Cilji in kompetence:

  • spoznajo rimsko osvajanje slovenskega prostora
  • upravno razdelijo slovenski prostor pod Rimljani
  • pojasnijo vojaški in gospodarski pomen slovenskega prostora
  • raziščejo rimska mesta in rimske ceste
  • raziščejo rimsko kulturo in vrednotijo kulturne spomenike tistega časa
  • kartografsko primerjajo rimske ceste nekoč in danes
  • razvijajo zmožnost orientacije na karti Slovenije
  • razvijajo kompetenco zbiranja in izbiranja podatkov in informacij

Potek dela in navodila:

Učenci so s pomočjo tabličnih računalnikov in spletne strani e-gradiva raziskali področje Rimljanov na Slovenskem. V obliki miselnega vzorca so učenci uporabili novo spoznane pojme. Medsebojno so si ustno podali tudi kritično povratno informacijo o miselnih vzorcih (3 ure). V računalniški učilnici so učenci dobili navodilo, da na šolski spletni strani Cankar zna, poiščejo interaktivne učne liste, jih rešijo in tako snov utrdijo (1 ura):

Širjenje rimskega imperija

Rimska vojska

Rimljanska osmerosmerka

Učenci so se vpisali v aplikacijo Storyboard That ter ustvarili, načrtovali, sestavili strip na temo Rimljanov. Podlaga jim je bila že usvojeno znanje s pomočjo predhodnih miselnih vzorcev in utrjevanje s pomočjo interaktivnih učnih listov. Pogoj za kvalitetno izdelavo stripa so bili vsaj trije vsebinsko kot grafično popolnoma izpolnjeni okvirčki na temo Rimljanov (2 uri).


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so v svoji refleksiji izpostavili, kako težko je iz množice podatkov na spletni strani e- gradiva, izluščiti podatke za kakovostno izdelan miselni vzorec. Težav z reševanjem interaktivnih učnih listov ni bilo, so si pa veliko zapomnili saj so vaje rešili večkrat. Nekaj težav se je pojavilo pri vpisu v Storyboardthat (sign in with google), a tudi to ni bilo učencem tuje. Vsak učenec je prejel tudi kritično povratno informacijo o izdelanem miselnem vzorcu in interaktivnem stripu.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so sprejeli z navdušenjem in so jo tudi vsi opravili.

Profesorica ocenjuje, da je uporaba tehnologije po SAMR modelu omogočila obogatitev – šlo je za dostopanje do že objavljenih interaktivnih učnih listov. Ustvarjanje digitalne vsebine (stripov) brez IKT ne bi bilo mogoče, zato je uporaba Storyboard That tudi sprememba. Razvijali so kompetence 21. stoletja kot so ustvarjalnost, sodelovanje, razvoj digitalnih vsebin. Med digitalnimi komptencami izpostavlja brskanje, iskanje, izbiranje in vrednotenje podatkov ter sporazumevanje in sodelovanje z uporabo digitalnih vsebin.

Učence je bilo treba velikokrat opozoriti na slovnično pravilen zapis pri izdelavi interaktivnih stripov. Tu je bilo spodbujanje in opozarjanje po velikih začetnicah in ločilih veliko.

Skip to content