Zgodovina – Slovenci in prva svetovna vojna

Pripravil/a: Vanja Likar
Šola: ŠC ERŠ Nova Gorica
Predmet: Zgodovina
Tema: Slovenci in  prva svetovna vojna

Pri zgodovini so dijaki 2. letnika ERŠ Nova Gorica spoznavali  Slovence in prvo svetovno vojno  Na spletni povezavi so si ogledali dokumentarni film. V Teamsu (Office 365) jim je bila dodeljena naloga. Svoje odgovore so oddali v spletno učilnico, kjer so dobili povratno informacijo. Preko videokonference so vse odgovore še enkrat pregledali in predebatirali.

Cilji in kompetence:

  • pojasnijo vzroke in povod za prvo svetovno vojno
  • iz videoposnetka ugotavljajo na katerih frontah so Slovenci borili v prvi svetovni vojni
  • razvijejo kompetenco zbiranja in izbiranja podatkov
  • razvijajo kompetenco sporazumevanja z uporabo digitalnih tehnologij
  • ugotavljajo ter pojasnijo, zakaj je prišlo do odprtje JZ (italijanske) fronte

Potek dela in navodila:

V spletni učilnici Teams (Office 365) so dijaki dobili navodila za delo. Na spletni povezavi https://www.youtube.com/watch?v=G8DsuOOZoCY&t=684s so si natančno ogledali dokumentarni film: Slovenci in prva svetovna vojna.

V spletni učilnici jim je bila dodeljena nalogo. Odgovarjali so na zastavljena vprašanja, ki so se nanašala na temo videoposnetka.

V svojih odgovorih so:

  • ugotavljali vzroke in povod za prvo svetovno vojno,
  • iz videoposnetka razberejo na katerih frontah so se Slovenci borili,
  • opišejo odziv Slovencev takoj po začetku vojne,
  • razumejo pomen Majniške deklaracije,
  • ugotavljajo vzroke za razpad AO ter navedejo novo nastale države po prvi svetovni vojni.

Na videokonferenci (Zoom) so z dijaki predebatirali odgovore na vprašanja.


Vrednotenje in povratna informacija:

Vsakemu dijaku posebej je profesorica v spletni učilnici posredovala povratno informacijo oziroma kaj je bilo narobe in je potrebno popraviti. V spletni učilnici je določila tudi kriterije vrednotenja.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Vsi dijaki so nalogo dobro sprejeli in jo oddali. Nekatere odgovore na vprašanja je bilo nekaterim dijakom težko razbrati iz dokumentarnega filma, zato so si pomagali s spletom. Drugič bo profesorica drugače oblikovala nekatera vprašanja. Ocenjuje, da je uporaba tehnologija po SAMR modelu omogočila spremembo, saj je bila aktivnost z uporabo tehnologije učinkovitejša. Kljub povratni informaciji preko spletne učilnice, ugotavlja, da je bilo potrebno še enkrat predebatirati učno snov preko Zooma, da so jo dijaki dokončno usvojili.

Skip to content