Naravoslovje in tehnika – Načrtovanje in izdelava izdelka

Pripravil/a: Suzana Šajnović
Šola: OŠ Miška Kranjca Velika Polana
Predmet: Naravoslovje in tehnika
Tema: Načrtovanje in izdelava izdelka

Pri pouku NIT so učenci 4. razreda načrtovali izdelavo maketo  iz odpadne embalaže. Načrtovanje je obsegalo izbiro stavbe, skiciranje, možnost uporabe, tehnične značilnosti in omejitve, sestavljanje ter zapisovanje načrta, priprava potrebnih pripomočkov in materialov, orodja,  navodila za izdelavo, izdelovanje izdelka in  vrednotenje. Učenci so se uvajali v uporabo elektronske pošte, uporabo spletnih virov, uporabo mobitela za fotografiranje in posredovanje slike ter Vibera za vrstniško vrednotenje končnih izdelkov.

 

Cilji in kompetence:

 • učenci ločujejo, izbirajo in ponovno uporabijo odpadne materiale
 • skicirajo načrt in ga udejanjijo
 • načrtujejo delovne postopke, potrebno orodje in postopek izdelave
 • razvijajo veščine praktičnega dela
 • presojajo ustreznost lastnega in sošolčevega  končnega izdelka
 • gradijo modele zgradb na podlagi lastne ideje in skice ter jih primerjajo z zgradbo iz ožjega okolja

Potek dela in navodila:

Delo je potekalo na daljavo. Vsa navodila učencem so bila posredovana po e-pošti in objavljen na spletni starni šole. Učenci so si pri delu pomagali z navodili v učbeniku za Naravoslovje in tehniko 4. Na spodnji povezavi so lahko pogledali potek dela in načrtovanje hišice iz kartona ter razširili ideje za izdelavo.

http://darjat-darjatursic.blogspot.com/2011/12/objava-2.html

https://thebridgestudio.ru/sl/modeli-domov-iz-kartona-maket-svoimi-rukami-iz-bumagi-i-drugih.html

Pred vajo jim je profesorica priporočila vaje zarisovanja, zarezovanja in prepogibanja odpadnega  kartona in lepenke. Postopke jim je večkrat demonstrirala v šoli. V spletnem slovarju so morali poiskati razlago besede maketa. V navodilih jim je posredovala nekaj slik maket. Navodila za delo:

 1. Izdelek je lahko vaša hiša, mlin, lovska čeka ali domišljijska hiša. Premisli in se odloči sam. Dolžina stranic je lahko poljubna, pazi na razmerje velikosti. Ne pretiravaj z velikostjo izdelka.
 2. Uporabi odpadno embalažo. Največji del makete naj bo izdelan iz kartona oz. lepenke in različne odpadne embalaže (žica, gobica, stiropor…) Uporabiš tudi lahko naravne materiale za urejanje okolice.
 3. Temu primerni morajo biti tudi orodje in pripomočki (škarje, olfa nož, mekol lepilo za les..).
 4. Pred izdelavo naredi načrt dela: skica izdelka, pripomočki, material, postopki dela.
 5. Maketi lahko urediš okolico. V tem primeru bo treba maketo pritrditi na podlago (npr. trši karton).
 6. Maketo lahko pobarvaš ali okrasiš po lastni izbiri.
 7. Za ocenjevanje mi pošlji sliko izdelka in potek načrtovanja. V načrtu nariši skico makete, naštej potrebne pripomočke in materiale ter postopke obdelave ( zarisovanje, izrezovanje, sestavljanje, barvanje…).
 8. Pomemben je tudi estetski videz izdelka.

Vrednotenje in povratna informacija:

Vse poslane slike maket je profesorica objavila na spletni strani šole za 4. razred Razredni pano –  Maketa. Učenci so sošolce ocenjevali po kriterijih ocenjevanja, s  točkami od 1 do 20. Medvrstniško vrednotenje je potekalo s pomočjo  Viber skupine. Slike izdelkov so bile označene s številkami.

Kriteriji ocenjevanja:

 • Pravočasno narejen izdelek  in posredovana slika izdelka – maketa.
 • Narejen načrt dela: skica, seznam potrebščin (material in pripomočki) ter navodilo za izdelavo makete (načrtovanje,skiciranje, zarisovanje, prepogibanje, sestavljanje, barvanje…). Načrt mi posreduješ po elektronski pošti. (Word)
 • Natančnost.
 • Urejena okolica.
 • Estetski videz izdelka.
 • Ustvarjalnost.

Po vrednotenju je profesorica vsakemu učencu poslala povratno informacijo po zgoraj naštetih kriterijih.Učenci so imeli možnost poprave izdelka. Sledilo je ocenjevanje po točkovniku ocenjevanja, s katerim so seznanjeni vsi učenci že na začetku šolskega leta.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

 • Učenci so nalogo opravili v zadanem roku in po dogovorjenih kanalih.
 • Nekateri so imeli težave s prenosom fotografij.
 • Nastali izdelki so bili natančni, ustvarjalni in originalni.
 • Učenci so upoštevali povratne informacije in so izdelke popravili.
 • Najtežje je bilo načrtovanje. Večina jih naredila skico izdelka, napisala seznam materiala in orodja. Opis postopka pa je naredila samo polovica učencev.
 • Pri vrednotenju izdelkov sošolcev bi bilo smotrno uporabiti Exelovo preglednico kot Googlov dokument v skupni rabi.
 • En učenec naloge ni naredil. Izdelava naloge je v poteku, s pomočjo ISP učitelja.
 • Odzivnost učencev in vrednotenje je bilo dokaj realno. Upoštevali so dane kriterije.
 • Pri primerjavi izdelkov in ročnih spretnostih učencev na začetku šolskega leta in ob zaključku je viden ogromen napredek.
Skip to content
Preskoči na orodno vrstico