Slovenščina – Utrjevanje književnih obdobij (razsvetljenstvo, romantika, realizem)

Pripravil/a: Tamara Zagajšek
Šola: OŠ Hruševec Šentjur
Predmet: Slovenščina
Tema: Utrjevanje književnih obdobij (razsvetljenstvo, romantika, realizem)

Učenci 8. razreda so pri slovenščini po utrjevanju 3 književnih obdobij (razsvetljenstvo, romantika, realizem) dobili navodilo, da v poljubnem orodju ustvarijo enostavno interaktivno vajo, za vsebino pa uporabijo vprašanja s področja, ki so ga utrdili.

Cilji in kompetence:

  • utrjevanje snovi pri pouku književnosti
  • uporaba pridobljenega književnega znanja pri ustvarjanju enostavnih interaktivnih vaj
  • izdelovanje digitalnih vsebin

Potek dela in navodila:

Učenci so najprej 1 šolsko uro s pomočjo miselnih vzorcev utrjevali 3 književna obdobja (razsvetljenstvo, romantika, realizem). Za naslednjo šolsko uro so dobili navodila, da v poljubnem orodju sestavijo enostavno interaktivno vajo, za vsebino pa uporabijo vsebino, ki so jo utrdili. Imeli so 2 šolski uri časa za sestavo poljubne vaje. Končni izdelek so morali poslati profesorici na mail.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učencem je profesorica posredovala povratno informacijo po elektronski pošti v obliki opisnega odgovora na njihov poslani izdelek. Pri tem je upoštevala vrsto interaktivne naloge in vsebino posameznega kviza, ki se je morala nanašati na književnost.

Učenci so si povratne informacije podajali tudi med seboj, in sicer že med samo izvedbo naloge, predvsem na področju izdelave interaktivne vaje, saj so tisti, ki so pri tem malo bolj vešči, podajali navodila ostalim, da so uspešno dokončali nalogo.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so bili za delo zelo motivirani in so se pokazali kot dobri poznavalci interaktivnih vsebin. Pri ustvarjanju interaktivne vaje niso imeli večjih težav. Večina učencev se je odločila za aplikacijo Kahoot, kar kaže, da so morda dobili premalo navodil za delo z ostalimi orodji ali pa jim je ta aplikacija sama po sebi bližje, saj jo pogosto uporabljajo tudi pri drugih predmetih.

Z delom učencev j eprofesorica zadovoljna, naslednjič bi jih želela usmeriti še v druga orodja, saj je to odlična priložnost za spoznavanje tako novih orodij kot za utrjevanje predelane snovi. Morda je naslednjič treba več poudarka nameniti razlagi o uporabi kakšnega drugega orodja, na primer za ustvarjanje križank ipd.

Skip to content
Preskoči na orodno vrstico