Zgodovina – Slovenci in prva svetovna vojna

Pripravil/a: Vanja Likar
Šola: ŠC ERŠ Nova Gorica
Predmet: Zgodovina
Tema: Slovenci in  prva svetovna vojna

Pri zgodovini so dijaki 2. letnika ERŠ Nova Gorica spoznavali  Slovence in prvo svetovno vojno  Na spletni povezavi so si ogledali dokumentarni film. V Teamsu (Office 365) jim je bila dodeljena naloga. Svoje odgovore so oddali v spletno učilnico, kjer so dobili povratno informacijo. Preko videokonference so vse odgovore še enkrat pregledali in predebatirali.

Cilji in kompetence:

  • pojasnijo vzroke in povod za prvo svetovno vojno
  • iz videoposnetka ugotavljajo na katerih frontah so Slovenci borili v prvi svetovni vojni
  • razvijejo kompetenco zbiranja in izbiranja podatkov
  • razvijajo kompetenco sporazumevanja z uporabo digitalnih tehnologij
  • ugotavljajo ter pojasnijo, zakaj je prišlo do odprtje JZ (italijanske) fronte

Potek dela in navodila:

V spletni učilnici Teams (Office 365) so dijaki dobili navodila za delo. Na spletni povezavi https://www.youtube.com/watch?v=G8DsuOOZoCY&t=684s so si natančno ogledali dokumentarni film: Slovenci in prva svetovna vojna.

V spletni učilnici jim je bila dodeljena nalogo. Odgovarjali so na zastavljena vprašanja, ki so se nanašala na temo videoposnetka.

V svojih odgovorih so:

  • ugotavljali vzroke in povod za prvo svetovno vojno,
  • iz videoposnetka razberejo na katerih frontah so se Slovenci borili,
  • opišejo odziv Slovencev takoj po začetku vojne,
  • razumejo pomen Majniške deklaracije,
  • ugotavljajo vzroke za razpad AO ter navedejo novo nastale države po prvi svetovni vojni.

Na videokonferenci (Zoom) so z dijaki predebatirali odgovore na vprašanja.


Vrednotenje in povratna informacija:

Vsakemu dijaku posebej je profesorica v spletni učilnici posredovala povratno informacijo oziroma kaj je bilo narobe in je potrebno popraviti. V spletni učilnici je določila tudi kriterije vrednotenja.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Vsi dijaki so nalogo dobro sprejeli in jo oddali. Nekatere odgovore na vprašanja je bilo nekaterim dijakom težko razbrati iz dokumentarnega filma, zato so si pomagali s spletom. Drugič bo profesorica drugače oblikovala nekatera vprašanja. Ocenjuje, da je uporaba tehnologija po SAMR modelu omogočila spremembo, saj je bila aktivnost z uporabo tehnologije učinkovitejša. Kljub povratni informaciji preko spletne učilnice, ugotavlja, da je bilo potrebno še enkrat predebatirati učno snov preko Zooma, da so jo dijaki dokončno usvojili.

Skip to content
Preskoči na orodno vrstico