Digitalne kompetence za učitelje – DigCompEdu

Udejanjanje inovativnih učnih okolij  od učiteljev zahteva drugačne pedagoške pristope in zavedanje, da lahko učenci svoje kompetence razvijajo le, kadar imajo priložnost biti aktivni. Učitelji morajo zato zagotoviti dovolj učnih priložnosti in pri tem smiselno uporabiti obstoječo tehnologijo, didaktične e-storitve, e-učbenike in drugo, kar pomeni, da da morajo svoje digitalne kompetence nadgraditi in preplesti tudi didaktičnim in pedagoškim znanjem. Svoje pedagoške digitalne kompetence lahko preverijo z različnimi orodji, na primer POT-OS, ki je nastal v okviru projekta MENTEP (https://www.zrss.si/mentep/ucno-okolje/).

Učitelji ustvarjalne, varne in kritične rabe tehnologije učencev ne moremo razvijati le s svojim zgledom in vzorom, pač pa potrebujemo tudi specifične kompetence, ki omogočajo učinkovito rabo digitalnih tehnologij za poučevanje. Digitalno kompetentni učitelji uporabljajo tehnologijo tako, da učencem omogočajo doseganje konkretnega učnega cilja in hkrati njihovo opolnomočenje. Področja digitalnih kompetenc, ki so specifične za učiteljski poklicso:

  1. Poklicno delovanje
  2. Digitalni viri
  3. Poučevanje in učenje
  4. Vrednotenje
  5. Opolnomčenje učencev
  6. Vodenje in podpora učencem pri pridobivanju digitalnih kompetenc

Znotraj teh šestih področij  (DigCompEdu, 2017) navaja in razlaga 22 kompetenc na šestih ravneh:

Zavedamo se,  da je treba kompetence nenehno razvijati in nadgrajevati.  Zato imajo v projekt vključeni učitelji imeli možnost ne le preveriti svoje digitalne zmožnosti, pač pa jih tudi nadgraditi na različnih usposabljanjih, ki poleg razvijanja digitalnih kompetenc udeležencem vedno omogočajo tudi premislek o lastni pedagoški praksi in razvijanje digitalnih kompetenc za učitelje.

Dokument Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev je v slovenski jezik prevedel in uredil ZRSŠ in so dostopne na tej povezavi.

Skip to content