E-gradiva in e-storitve

Nepogrešljiv del e-izobraževanja so gotovo tudi e-storitve in e-vsebine. Njihova glavna značilnost je uporaba interneta. V šolstvu se e-storitve uporabljajo za podporo:

  • upravljalsko-odločitvenega dela,
  • finačnemu poslovanju
  • vodenja pedagoške dokumentacije,
  • pedagoško-didaktičnega dela.

 

Dostopnost e-storitev in e-vsebin, predvsem v didaktičnem delu izobraževanja močno omejujeta uporaba tujih jezikov (predvsem angleščine) in dostopnost (plačljivost, ustvarjanje množice računov…)

Če se na področju vodenja pedagoške e-komunikacije (npr. eAsistent, LoPolis) in učnih platformah (npr. Moodle) že pojavlja precej storitev v slovenskem jeziku, je področje didaktičnih e-storitev, aplikacij in orodij, ki bi omogočala na učenca osredinjen pouk, inovativne načine sonačrtovanja, sovrednotenja in drugih oblik sodelovanja ter dvig njihovih e-kompetenc še večina v angleščini oz. se učitelji znajdejo s storitvami, ki niso bila razvita za namene pouka (npr. urejanje skupnih dokumentov v gmailovem drivu ali One Drive MS).

V zadnjih letih se je v tem smislu izboljšalo tudi stanje na podočju e-vsebin, saj so dostopni že tudi potrjeni i-učbeniki (več v http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/slovenski-i-ucbeniki/) v slovenskem jeziku (npr. https://eucbeniki.sio.si/.

Nekaj e-gradiv s kratkim opisom uporabnosti so pripravili tudi učitejli v projektu Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja.

Skip to content