Glagoli po Bloomu

Bloomova digitalna taksonomija (ki jo je zasnoval Andrew Churches) podpisa smiselno rabo tehnologije v procesu učenja. Pri načrtovanju pouka, določanju kriterijev, vrednotenju in analizi učnih načrtov so nam v pomoč pomenski glagoli, ki definirajo aktivnosti učencev ob podpori tehnologije.

Grafična upodobitev prikazuje razpon digitalne taksonomije, ki se začne z nižjimi miselnimi procesi na levi strani (pomnjenje) in konča na desni (ustvarjanje) z višjimi miselnimi procesi. Našteti glagoli ustrezajo posamezni dimenziji spoznavnega procesa. Nekateri so zapisani večkrat, saj je njihova raba odvisna od konteksta aktivnosti.

https://globaldigitalcitizen.org/blooms-digital-taxonomy-verbs

Dodaj odgovor

Skip to content