Inovativna učna okolja

Inovativna učna okolja - vloga IKT

Koncept učenja je že v 20. stoletju doživel pomemben razvoj. Prevladal je socio-konstruktivistični koncept, ki poudarja pomen izgradnje znanja znotraj nekega konteksta, pri čemer še posebej izpostavlja socialne odnose. Psihološki procesi, ki se razvijajo v posamezniku ter družbeno-situacijski vidiki, ki vplivajo na učenje, so razumljeni kot refleksivno in enakovredno povezani (Cobb & Yackel, 1998, str. 42). Nova paradigma razume učenje in kognicijo kot interaktivno dejavnost med posameznikom in situacijo, za znanje pa pravi, da je “umeščeno, proizvod dejavnosti, konteksta in kulture, v kateri se razvija in v kateri je uporabljeno” (Brown, Collins, & Duguid, 1989, str. 32).  Učenje se razume kot “participacija” oziroma “družbeno pogajanje”. V tem kontekstu učitelj pripravlja učna okolja,
– kjer se spodbuja konstruktivno, samoregulacijsko učenje,
– kjer je učenje senzibilno na kontekst,
– kjer je učenje sodelovalno.

V sklopu projekta smo raziskali področje Inovativnih učnih okolij ter opredelili vlogo IKT. Celotna vsebina je dostopna na spodnji povezavi.

Skip to content