Inovativna učna okolja

Kadar govotimo o učnih okoljih smo osredotočeni na dinamiko in odnose med štirimi dimenzijami:

  • učenec (kdo?),
  • učitelji in drugi strokovnjaki(s kom?),
  • vsebina(kaj se učijo?) ter
  • oprema in tehnologija(kje?, s čim?).

Inovativna učna okolja (IUO) predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces.

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. V našem kontekstu termin 1:1 pomeni, da vsak učenec pri pouku smiselno uporablja svojo napravo (telefon, tablico) s pomočjo katere tako dosega zastalvjene cilje.

Foto: Robert Gajšek
Foto: Robert Gajšek

Skip to content