Izvedbeni kurikul

Izvedbeni kurikuli so pomemben del načrtovanja uvajanja inovativnih učnih okolij podprtih z IKT. Gre za načrtovanje na nivoju oddelka, kjer se učitelji dogovorijo pri katerih predmetih bodo učenci razvijali posamezne kompetence in s katerimi aktivnostmi. Pomembna je tudi časovna komponenta usklajevanja, saj se (vsaj v začetku) pogosto zgodi, da je uvajanje tehnologije le dodatek k tradicionalni izvedbi pouka, kar pomeni dodatno obremenitev tako za učitelje kot za učence predvsem v določenih obdobjih (npr. december, junij…).

Izvedbeni kurikul je živ dokument, ki služi tudi kot osnova medpredmetnemu oziroma kurikularnemu pvezovanju, ne glede na izbrani povezovalni element (vsebina, koncept, kompetenca, učna dejavnost, didaktična metoda, mislena veščina… ).

V ovkiru projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT smo dodali tudi element 30% izvedenih ur, podprtih z uporabo tehnologije, kar pa ne pomeni, da mora biri vseh 45 minut posamezne izvedenih z tehnologijo, pač pa toliko, kot je smisleno in potrebno za doseganje načrtovanih ciljev in razvijanje izbranih kompetenc.

Obrazec za načrtovanje je dosegljiv na povezavi­­­­­­­­­­­­. V predlagan osnutek seveda vnesete svoj predmetnik in število ur posameznega predmeta.

Skip to content