Kombinirano izobraževanje

E-izobraževanje od udeleženca zahteva veliko mero motivacije, samodiscipline, odgovornosti in vztrajnosti[1] , zato je pogosto povezano z obliko blended learning (mešano, hibridno, zlito ali kombinirano izobraževanje) (Roberto Carniero, 2007), pri kateri se srečanja v živo ter srečanja in aktivnosti na daljavo dopolnjujejo po premišljenem, didaktično utemeljenem načrtu. V tujini je na to temo opravljenih precej raziskav; v ZDA so kot standard mešanega učenja postavili 30 do 79% programa izvedenega na daljavo (glej Tabela 1: Od tradicionalnega k e-učenju (vir: (Allen, Seaman, & Garrett, 2007)).

 

[1] Raziskava na Columbia University kaže, da dosežejo študenti, ki so udeleženi v online tečajih za 0.3 točke slabše ocene na štiri-stopenjski lestvici, ter za 7% večjo možnost, da ne bodo vztrajali do konca tečaja. (The Daily Stat, 2013)

Skip to content