Konzorcijski partnerji projekta

Razvojne inštitucije

 1. ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO (ZRSŠ)
 2. UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO (FNM)
 3. UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA (PEF)
 4. PEDAGOŠKI INŠTITUT (PI)

Razvojne srednje šole

 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA MARIBOR – ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA,
 2. GIMNAZIJA BREŽICE,
 3. GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana,
 4. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, GIMNAZIJA IN VETERINARSKA ŠOLA
 5. SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR
 6. SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
 7. ŠOLSKI CENTER KRANJ, SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA
 8. ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, SREDNJA LESARSKA ŠOLA
 9. ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, ELEKTROTEHNIŠKA IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA
 10. GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK

 

Razvojne osnovne šole

 1. OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC-ŠENTJUR
 2. OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI
 3. OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM
 4. OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA
 5. OSNOVNA ŠOLA BREŽICE
 6. OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI
 7. OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR
 8. OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ

Implementacijske srednje šole

 1. GIMNAZIJA CELJE – CENTER
 2. ŠOLSKI CENTER KRANJ, STROKOVNA GIMNAZIJA
 3. GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA
 4. GIMNAZIJA MOSTE, LJUBLJANA
 5. ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA
 6. GIMNAZIJA LITIJA
 7. GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA
 8. ZAVOD SVETEGA STANISLAVA, ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
 9. ŠOLSKI CENTER PTUJ, EKONOMSKA ŠOLA PTUJ
 10. ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, SREDNJA STROJNA IN KEMIJSKA ŠOLA
 11. GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE
 12. ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, STROJNA PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA
 13. EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
 14. EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE
 15. LESARSKA ŠOLA MARIBOR
 16. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, ŽIVILSKA ŠOLA
 17. ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA
 18. SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA
 19. ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
 20. ŠOLSKI CENTER VELENJE, ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA

Implementacijske osnovne šole:

 1. JAVNI VIZ II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA
 2. OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ
 3. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ
 4. OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
 5. OSNOVNA ŠOLA “BLAŽA KOCENA” PONIKVA
 6. OSNOVNA ŠOLA KOZJE
 7. OSNOVNA ŠOLA LESIČNO
 8. OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK
 9. OSNOVNA ŠOLA BLANCA
 10. OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD
 11. DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
 12. OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI
 13. OSNOVNA ŠOLA MUTA
 14. OSNOVNA ŠOLA RIBNICA NA POHORJU
 15. OSNOVNA ŠOLA JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE
 16. OSNOVNA ŠOLA BELTINCI
 17. OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA RADENCI
 18. OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA
 19. DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA GENTEROVCI Gonterhazi Ketnyelvu Altalanos Iskola
 20. OSNOVNA ŠOLA POLJANE
 21. OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ
 22. OSNOVNA ŠOLA SIMONA KOSA Podbrdo
 23. OSNOVNA ŠOLA BRANIK
 24. OSNOVNA ŠOLA COL
 25. OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN
 26. OSNOVNA ŠOLA Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
 27. OSNOVNA ŠOLA KANAL
 28. OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR
 29. OSNOVNA ŠOLA FRAM
 30. OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ
 31. OSNOVNA ŠOLA RAČE
 32. OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA LIPNICA
 33. OSNOVNA ŠOLA IDRIJA
 34. OSNOVNA ŠOLA DOBROVO
 35. OSNOVNA ŠOLA Bistrica
 36. OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA Kranjska Gora
 37. OSNOVNA ŠOLA Ivana Cankarja

 

Ostali pomembni podatki o projektu:

Višina skupnih stroškov projekta: 3.280.000,00 €, trajanje projekta: 1.1.2017 – 30.6.2022. Naziv upravičenca: Zavod Antona Martina Slomška, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor.

Vodja projekta: dr. Andrej Flogie

 

Skip to content