Množična in odprta spletna predavanja

E-izobraževanje povečuje dostopnost neformalnega izobraževanja in s tem tudi njegovo demokratičnost. Zadnji odziv na potrebe družbe po prilagodljivi, učeči se delovni sili, so MOOCs (Masive Online Open Courses), prosto-dostopni spletni tečaji. Le ti so sestavljeni iz (krajših) video predavanj, domačega dela udeležencev na daljavo in interaktivnih študijskih forumov. Vrednotenje dela udeležencev, predvsem zaradi množičnosti tečajev (tudi nekaj 100.000 udeležencev), poteka avtomatsko, s pomočjo testov v spletnem učnem okolju oz. v obliki kritičnega prijateljevanja udeležencev samih. Od leta 2008 sta se razvili 2 vrsti prosto-dostopnih spletih tečajev:

  • xMOOCs temeljijo predvsem na vodenih lekcijah, zanje je značilno linearno napredovanje udeležencev, ki temelji na obvladovanju podane snovi (transmisijska pedagogika). Tipični so predvsem za področja tehnike in naravoslovja.
  • cMOOCs so bolj personalizirani, temeljijo na konektivizmu[1] ; udeleženci si postavljajo svoje cilje in izbirajo med različnimi oblikami aktivnosti. Sami gradijo svojo učno pot, kar pomeni, da je njihovo udeležbo težje spremljati in vrednotiti. Bolj pogosti so na področju družboslovja in humanistike.
    Danes se pojavljajo tudi ruge vrste množničnih spletnih tečajev, npr. bMOOC (blended MOOC)…
    Pojma prosto-dostopnost sta pri ponudnikih MOOCs različno razumljena: v nekatere tečaje se lahko vključimo kadarkoli, drugi pa se začnejo ob določenem terminu za vse udeležence hkrati; res je tudi, da so tečaji načeloma brezplačni, doplačila pa se skrivajo v certificiranju. Za xMOOCs je značilno tudi varovanje gradiva z avtorskimi pravicami, medtem ko je pri cMOOCs gradivo večinoma pod CC licenco.

Ne glede na to, da so se MOOCs razvili kot tipična oblika neformalnega izobraževanja, so na nekaterih Univerzah v ZDA že začeli priznavati (nekatere) opravljene MOOCs za kreditne točke. (Thomas C. Reeves, 2013, 4)
Ponudnikov Mooc tečajev je ogromno. V Sloveniji so najbolj znani Stanford Online, Khan Academy, Udemy, Udacity, Coursera, edX in druge.
European Schoolnet Academy je pripravila nekaj tečajev, ki so posebej namenjeni e-izobraževanju učiteljev, predvsem na področju uvajanja novosti in IKT v svoje poučevanje.
V Sloveniji sta Arnes in Safe.si izvedla prvi MOOC Varna raba interneta in naprav jeseni 2014.
[1] Konektivizem temelji na domnevi, da je znanje porazdeljeno po človeških, družbenih in tehnoloških omrežjih in da je učenje proces povezovanja, naraščanja in upravljanja teh omrežij. Učenje lahko opišemo kot omreženo učenje. (dr. Lea Bregar, 2010, str. 78)

Skip to content