Množična in odprta spletna predavanja

E-izobraževanje povečuje dostopnost neformalnega izobraževanja in s tem tudi njegovo demokratičnost. Zadnji odziv na potrebe družbe po prilagodljivi, učeči se delovni sili, so MOOCs (Masive Online Open Courses), prosto-dostopni spletni tečaji. Le ti so sestavljeni iz (krajših) video predavanj, domačega dela udeležencev na daljavo in interaktivnih študijskih forumov. Vrednotenje dela udeležencev, predvsem zaradi množičnosti tečajev […]

Read More

Kombinirano izobraževanje

E-izobraževanje od udeleženca zahteva veliko mero motivacije, samodiscipline, odgovornosti in vztrajnosti[1] , zato je pogosto povezano z obliko blended learning (mešano, hibridno, zlito ali kombinirano izobraževanje) (Roberto Carniero, 2007), pri kateri se srečanja v živo ter srečanja in aktivnosti na daljavo dopolnjujejo po premišljenem, didaktično utemeljenem načrtu. V tujini je na to temo opravljenih precej raziskav; […]

Read More

e-izobraževanje

Besedo e izobraževanje danes razumemo in uporabljamo v dveh pomeni: – v prvem pomenu gre le za uporabo sodobne IKT v procesu izobraževanja (npr. uporaba e-prosojnic in projektorja namesto grafoskopa, vsebine so dostopne v e-bliki in ne le na papirju…), – v celostnem pomenu pa gre za spremembo pedagoškega modela ter organizacije pouka, ki se […]

Read More

e-učbeniki

V sklopu projekta e-šolska torba je bilo razvitih 64 e-učbenikov, ki so prosto dostopni na spletni strani SIO portala. Vabljeni, da si jih ogledate in uporabite pri vašem pedagoškem delu.

Read More

Zlata pravila izposoje tablic

Zlata pravila izposoje tablic so nastala zaradi potreb nekaterih razvojnih in implementacijskih šol v sklopu projekta. Lahko bi rekli, da predstavljajo osnovna pravila/napotke uporabe tablic za učence/dijake, ki si jih vsaka šola prilagodi po lastni meri. Zlata pravila uporabe tablice Zlata pravila uporabe tablice so sestavni del pogodbe o najemu računalniške opreme. Najemnik s podpisom pogodbe […]

Read More

Pedagoško kolo

Model Pedagoškega kolesa Allana Carringtona učiteljem nudi priročne informacije, s pomočjo katerih lahko povežejo posamezno aplikacijo z učnimi dosežki, ki so neposredno povezani s sodobnimi pedagoškimi teorijami. Pri načrtovanju pouka jim pedagoško kolo pomaga poiskati orodja, s katerimi bodo najbolje podprli proces učenja in učencem omogočili razvijanje kompetenc 21. stoletja. Zaradi povezovanja teorije, prakse in […]

Read More
Preskoči na orodno vrstico