Obrnjeno učenje

Ideja kratkih posnetih predavanj iz MOOCs se je razvila v obliko obrnjenega učenja (flipped classroom), pri katerem samostojno učenje z ogledom kratkih posnetkov poteka izven šolskega prostora (in časa), učne ure pa so namenjene raziskovanju, sodelovalnemu delu, projektnemu delu, reševanju problemov, diskusiji… S tem na glavo obrnemo tradicionalno pedagoško paradigmo in čas, ko so učitelji in učenci skupaj (učne ure) izkoristimo za reševanje problemov, sodelovalno delo … Flipped learning network kot 4 stebre obrnjenega učenja navaja:

  • fleksibilno okolje (prostor, čas),
  • kultura učenja, ki temelji na učenca osredinjeni pedagogiki,
  • diferencirana vsebina (glede na to, kaj učitelj razloži in kaj lahko učenci raziskujejo sami),
  • profesionalni učitelji, ki formativno spremljajo svoje učence in reflektirajo svojo prakso.
Skip to content