Oddaja izdelkov/povratna inf.

Free

Kako ustvarim kviz v Moodlu

https://www.youtube.com/watch?v=M5vya1Qi2yA
0
Free

Enostavno ocenjevanje naloge v Moodlu

Izdelkom, ki jih učenci oddajo v Nalogo, učitelji damo povratno informacijo in (ali) jih ocenjujemo.  Prikazane so nastavitve Naloge, ki omogočajo enostavno ocenjevanja in primer le-tega. https://www.youtube.com/watch?v=V1hjxZyNZPQ
44
Free
0
Free

Napredne oblike vrednotenja in povratne informacije v Moodlu: Navodila za vrednotenje

Napredno dajanje povratnih informacij od učitelja zahteva nekoliko več priprave, vendar je povratna informacija zato kvalitetnejša, še posebej če opisnike sestavimo skupaj z učenci. Slednje nam močno olajša dajanje povratnih informacij v smislu formativnega spremljanja, saj učenci vnaprej vidijo zastavljene kriterije in natačno vedo, do katere stopnje jih dosegajo.  …
68
Free

Kako ustvarim vprašanje izbirnega tipa?

https://www.youtube.com/watch?v=STkLIU-lWtU
0
Free

Napredne oblike vrednotenja in povratne informacije v Moodlu: Rubrike

Rubrike nam omogočajo dajanje povratnih informacij v obliki tabele, kjer za vsak kriterij pripravimo opisnike na različnih stopnjah doseganja. Učenci lahko tabelo vidijo pred oddajo izdelka, natačno povratno informacijo pa prejmejo po e-poštni. Dajanje povratnih inofrmacij s pomočjo rubrik pomembno skrajša čas, ki ga potrebujemo za vrednotenje izdelkov učencev. https://www.youtube.com/watch?v=1bLHpPP5cBk
51
Free

Kako ustvarim vprašanje esejskega tipa?

https://www.youtube.com/watch?v=lbZ98BlGpSI
0
Free

Kako prenašamo gradiva in aktivnosti med spletnimi učilnicami

https://www.youtube.com/watch?v=bA_pg2HbKCg
0
Skip to content