Odprta univerza

MOOC so svoje mesto najprej našli na univerzah, iz česar se je razvil pojem odprte univerze. Gre za univerze, ki so odprte tudi za ljudi brez formalnih akademskih kvalifikacij (za vpis v posamezne tečane ni pogojev) in poleg diplom in drugh znanstvenih nazivov podeljujejo tudi različne certifikate oz. le potrdila o opravljenih tečajih. Pojma odprta univerza zato ne smemo mešati z univerzami na daljavo, ki imajo pogoje za vpis, programe in obveznoti študentov ter pridobljene nazive enake kot pri tradicionalnem študiju oziroma univerzami, ki pri svojem rdnem izobraževalnem programu uporabljajo (tudi) sodobne metode izobraževanja na daljavo (npr. posneta predavanja). Odprtost izobraževanja lahko zajema enega ali več naslednjih področjih:

  • odprt dostop (brez vpisnih pogojev o prejšnji izobrazbi, izkušnjah….)
  • prosta izbira časa (brez obvezne prisotnosti ob določenih aktivnostih, npr. ocenjevanju, izpitih, skupinskem projektnem delu…)
  • delo v lastnem tempu (učno pot izbira udeleženec sam, ni določenih rokov zaključka posameznih aktivnostih oz. zaključnega izpita)
  • prosta izbira prostora (vse aktivnosti je možno opraviti na daljavo)
  • odprta izbira vsebin (udeleženec prosto izbira vsebine in si sestavi svoj kurikul)
  • odprtost različnim skupinam (program omogoča vpis študentov iz tujine, študentov s posebnii potrebami …)

Poleg teh področij je pogosto omenjena tudi odprtost licenc (gradiva) in plačljivost programov.

V Evropi je prva odprta univerza nastala leta 1970 v Veliki Britaniji (Open Univercity of teh UK), ki je ime Open Univercity tudi zaščitila. Od svojega nastanka do leta 2006 je Open Univercity za dostop do gradiv uporabljala kanale BBC, medtem pa prenesla večino svojih gradiv na DVD in splet (npr. iTunes U). Pri večini modulov so študentom na voljo tutorji (v živo, preko telefona oz. interneta), krajše module pa moderirajo moderatorji s pomočjo forumov.

Skip to content