Selfie

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – samoocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij) je orodje, zasnovano za pomoč šolam pri vključevanju digitalnih tehnologij v procese poučevanja, učenja in preverjanja znanja učencev. Orodje lahko izpostavi, na katerih področjih delo poteka dobro, kje so potrebne izboljšave in katere morajo biti prednostne naloge. Orodje je trenutno na voljo v 24 uradnih jezikih Evropske unije, sčasoma pa bo dodanih še več.

Orodje je dostopno na spletni strani https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_sl

Samoocena digitalnih kompetenc izobraževalcev

Vprašalnik za samooceno digitalnih kompetenc izobraževalcev. Orodje vam bo pomagalo pri razmisleku o vaših digitalnih kompetencah kot izobraževalcev. Izobraževalci ste vsi strokovni delavci v formalnem in neformalnem izobraževanju: vzgojitelji, svetovalni delavci, učitelji v osnovni ali srednji šoli, izvajalci izobraževanja ali usposabljanja odraslih, visokošolski učitelji, predavatelji itd. Učeči se so vsi udeleženci izobraževanje ali usposabljanja: otroci v vrtcu, šolarji, študenti, odrasli, učitelji na usposabljanjih itd.

Ta vprašalnik je namenjen vsem zaposlenim univerzi oz. fakultetah.

Vprašalnik je dostopen na spletni strani https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-UNI-SI?startQuiz=true&surveylanguage=SL

DigCompEdu - šole

Vprašalnik za samooceno digitalnih kompetenc izobraževalcev. Orodje vam bo pomagalo pri razmisleku o vaših digitalnih kompetencah kot izobraževalcev. Izobraževalci ste vsi strokovni delavci v formalnem in neformalnem izobraževanju: vzgojitelji, svetovalni delavci, učitelji v osnovni ali srednji šoli, izvajalci izobraževanja ali usposabljanja odraslih, visokošolski učitelji, predavatelji itd. Učeči se so vsi udeleženci izobraževanje ali usposabljanja: otroci v vrtcu, šolarji, študenti, odrasli, učitelji na usposabljanjih itd.

Ta vprašalnik je namenjen vsem ki so zaposleni v vrtcu oz. osnovni ali srednji šoli.

Vprašalnik je dostopen na spletni povezavi https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-UNI-SI

DigCompEdu - učitelji, odrasli

Vprašalnik za samooceno digitalnih kompetenc izobraževalcev. Orodje vam bo pomagalo pri razmisleku o vaših digitalnih kompetencah kot izobraževalcev. Izobraževalci ste vsi strokovni delavci v formalnem in neformalnem izobraževanju: vzgojitelji, svetovalni delavci, učitelji v osnovni ali srednji šoli, izvajalci izobraževanja ali usposabljanja odraslih, visokošolski učitelji, predavatelji itd. Učeči se so vsi udeleženci izobraževanje ali usposabljanja: otroci v vrtcu, šolarji, študenti, odrasli, učitelji na usposabljanjih itd.

Ta vprašalnik je namenjen vsem ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in učiteljev.

Vprašalnik je dostopen na spletni strani https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-ODR-SI

MENTEP

Mentep je spletno orodje za samovrednotenje pedagoških digitalnih kompetenc. Spletno orodje omogoča samopreverjanje kompetenc na štirih področjih:

  • digitalna pedagogika,
  • uporaba in ustvarjanje digitalnih vsebin,
  • digitalna komunikacija in sodelovanje,
  • digitalno državljanstvo.

Spletna povezava do orodja: http://mentep-sat-runner.eun.org

Skip to content
Preskoči na orodno vrstico