Primeri obetavne rabe nastali v sklopu projekta


Free

Primer obetavne rabe pri pouku angleščine v OŠ

Primer dobre rabe orodja Stories pri pouku angleščine v osnovni šoli.
72
Free

Primer obetavne rabe pri športni vzgoji v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku športne vzgoje v SŠ.
16
Free

Primer obetavne rabe pri pouku angleščine v SŠ

Primer dobre rabe pri pouku angleščine.
33
Free

Primer obetavne rabe pri pouku zgodovine v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku zgodovine v SŠ.
28
Free

Primer obetavne rabe pri pouku likovne umetnosti v OŠ

Primer obetavne rabe – likovna umetnost
65
Free

Primer obetavne rabe pri pouku slovenščine v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku slovenščine v SŠ.
28
Free

Primer obetavne rabe pri pouku nemščine v OŠ

Primer dobre rabe pri pouku nemščine v OŠ.
34
Free

Primer obetavne rabe pri pouku zgodovine v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku zgodovine v SŠ.
19
Free

Primer obetavne rabe pri geografiji v OŠ

Primer obetavne rabe pri pouku geografije v OŠ.
62
Free

Primer obetavne rabe pri pouku biologije v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku biologije v SŠ.
19
Free

Primer obetavne rabe pri naravoslovju v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku naravoslovja v OŠ.
67
Free

Primer obetavne rabe pri pouku matematike v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku matematike v SŠ.
19
Skip to content