Primeri obetavne rabe nastali v sklopu projekta


Free

Primer obetavne rabe pri pouku Angleščine v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku angleščine v OŠ.
23
Free

Primer obetavne rabe pri predmetu vzdrževanje inf. strojne opreme v SŠ

Primer obetavne rabe pri predmetu vzdrževanje inf. strojne opreme v SŠ
9
Free

Primer obetavne rabe pri naravoslovju v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku naravoslovja v OŠ.
34
Free

Primer obetavne rabe pri predmetu Informatika s tehniškim komuniciranjem v SŠ

Primer obetavne rabe pri predmetu Informatika s tehniškim komuniciranjem v SŠ.
17
Free

Primer obetavne rabe pri pouku družbe v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku družbe v OŠ.
34
Free

Primer obetavne rabe pri zgodovini v SŠ

Primer obetavne rabe pri zgodovini v SŠ
17
zgodovina
Free

Primer obetavne rabe pri pouku zgodovine v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku zgodovine v OŠ.
35
Free

Družba – Srednji vek

Primer dobre rabe dela pri družbi.
Free

Primer obetavne rabe pri pouku spoznavanje okolja v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku “spoznavanje okolja” v OŠ.
28
Free

Primer obetavne rabe pri pouku geografije v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku geografije v OŠ.
63
Free

Primer obetavne rabe pri pouku geografije v OŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku geografije v OŠ.
43
Free

Primer obetavne rabe pri pouku informatike v SŠ

Zapis primera obetavne rabe pri pouku informatike v SŠ.
22
Skip to content