Prvo skupno usposabljanje ravnateljev razvojnih šol

Foto: Drago Jovič

Prvo skupno usposabljanje ravnateljev razvojnih šol je potekalo oktobra 2017. Skupaj smo se podrobneje spoznali s samim projektom, nekaterimi specifikami ter pričeli z začetnimi aktivnostmi projekta.

Ključnega pomena je pozitivna naravnanost in pristop k projektu prav vseh konzorcijskih partnerjev. Zavedamo se, da sodobna informacijsko komunikacijske tehnologije v šolski prostor posega z vsaj treh strani: na eni strani se srečujemo z generacijo milenijcev, ki ima spremenjen odnos in pričakovanja tako do tehnologije, kot tudi šole in izobraževanja širše; pred šolo postavlja nove zahteve tudi družba digitalne dobe, v kateri živimo in zahteva razvijanje drugačnih kompetenc ter novih znanj; hkrati pa je razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije prinesel tudi nove možnosti za učenje in poučevanje in s tem omogočil učinkovitejše načine pridobivanja znanja in razvijanja kompetenc.

 

 

Skip to content