Umetna intelegenca

5 velikih idej umetne intelegence

Uvajanje tehnologije v pouk je vedno bolj prisotno ne le pri poučevanju ampak tudi pri učenju. V projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT je cilj uvajanja tehnologije podpora transformaciji pouka na ta način, da se učencem in dijakom pripravijo učne priložnosti, v katerih pridobivajo znanje in razvijajo kompetence. Učiteji pri tem potrebujejo znanje in orodje, s katerim lahko ocenijo, ali so aktivnosti, podprte z IKT, primerne za doseganje zastavljenih ciljev in omogočajo transformacijo pouka.
Področje umetne intelegence v izobraževanju postaja/je že zelo aktualno, saj se ob tem odpirajo marsikatera pedagoška, didaktična in tudi etična vprašanja.
Za osnovno razumevanje področja umetne intelegence smo v projektu prirpavili prevod zanimive sheme z naslovom 5 velikih idej umetne intelegence.

Celotna shema z opisom je dostopna na tej povezavi.

Delo je zaščiteno z licenco Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Za ogled licence obiščite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. 

 

Pobuda AI za K-12 je skupni projekt Združenja za napredek umetne inteligence (AAAI) in Združenja učiteljev računalništva (CSTA), ki ga financira nagrada National Science Foundation DRL-1846073. 

Skip to content