Usposabljanja

Sodobna informacijska družba, podprta s sodobnimi vzgojno izobraževalnimi procesi v vzgojno izobraževalnih zavodih ustvarja nove potrebe in izzive, hkrati pa zagotavlja tudi orodje za njihovo obvladovanje.  Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije v šolski prostor posega z vsaj treh strani: na eni strani se srečujemo z generacijo otrok, ki ima spremenjen odnos in pričakovanja tako do tehnologije, kot tudi šole in izobraževanja širše; pred šolo postavlja nove zahteve tudi družba digitalne dobe, v kateri živimo in zahteva razvijanje drugačnih kompetenc ter novih znanj; hkrati pa je razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije prinesel tudi nove možnosti za učenje in poučevanje in s tem omogočil učinkovitejše načine pridobivanja znanja in razvijanja kompetenc.

Usposabljanje učiteljev je pomembno v vseh fazah uvajanja inovativnih učnih okoljih: v fazi priprave, implementacije ter nenehne refleksije. Hkrati je usposabljanja treba prilagoditi tako specifikam posameznikov, kot tudi njihovi motivaciji in trenutnemu znanju ter potrebam. Le s stalnim usposabljanjem je možno opolnomočiti učitelje ter dvigniti njihovo samozavest in s tem tudi njihovo pripravljenost za objavo in deljenje svojih izkušenj.

V projektu tako izvajamo različne vrste usposabljanja, ki se med seboj dopolnjujejo in prepletajo:

 

Pri tem pomembno ima pomembno vlogo prenašanje znanja, ki ga učitelji dobijo na usposabljanjih. Po preizkusu novih spoznanj v razredu le-ta prenašajo na druge učitelje, tako znotraj razvojnih šol, kot tudi na  implementacijske šole. Na tak način želimo razviti male mreže šol, ki med seboj sodelujejo in mrežijo nova znanja in izkušnje pri uvajanja inovativnih učnih okolij. V tem procesu je izjemna vloga refleksije:

Poleg različnih oblik usposabljanja v projektu skrbno izbiramo tudi njihove vsebine. Pri tem izhajamo iz potreb učiteljev, ki so jih izpostavili v Analizi stanja in jih nadgrajujemo z znanji, potrebnimi za uvajanje inovativnih učnih okolij po naslednjem načrtu:

 

 

 

 

 

 

 

Na skupnih usposabljanjih smo izvedli:

 1. Kaj je kakovosten pouk? (Delavnica za ravnatelje)
 2. Predaja naprav: od vklopa do uporabe (delavnica za ROIDe)
 3. Prenos slike (delavnica za ROIDe)
 4. iPad na 101 način
 5. Aktivno naravnan pouk s QR kodami in Socrative okoljem
 6. Avtentične naloge z uporabo mobilnih geoinformacijskih aplikacij
 7. Učim (se) z miselnimi vzorci
 8. Izziv Fakebooka
 9. Razvijamo ustvarjalno izražanje s stripom
 10. Interaktivni video
 11. Poišči svoj zaklad
 12. Univerzalnost interaktivne table
 13. Razširjena resničnost tudi v šoli?
 14. Office 365 pri pouku
 15. Sodelovanje in deljenje v Office 365
 16. Komunikacija z udeleženci z mobilnimi napravami
 17. Varnost na spletu
 18. Informacijska varnost in varstvo osebnih podatkov
 19. Kako nas lahko prepričanja ovirajo pri spodbujanju kakovostnega učenja z uporabo IKT
 20. Verodostojnost podatkov na spletu
 21. Sodelovanje z uporabo orodja Nearpod
 22. Uporaba interaktivnih učbenikov pri pouku
 23. Formativno spremljanje z uporabo orodja Socrative
 24. Proces načrtovanja pouka s pedagoškim kolesom
 25. Kombinacija orodij kot pomoč pri elementih formativnega spremljanja
 26. Sodelovanje in deljenje v OneNote (digitalni zvezek)
 27. Globalno učenje za trajnostni razvoj s podporo IKT
 28. Naloge in napredno vrednotenje oddanih izdelkov v Moodlu
 29. Učenje na prostem z elementi igrifikacije
 30. Promocija v projektu

 

Na daljavo smo razvili in izvedli naslednja usposabljanja

 1. Uporaba videokonferenčnega sistema VOX (2x)
 2. Uvajanje inovativnih učnih okolij podprtih z IKT (v treh delih)

 

Razvili in izvedli smo naslednja usposabljanja prenašalcev:

 1. Didaktična raba e-storitev (Kahoot, Actionbound, Padlet)
 2. Uporaba Moodla v vlogi uporabnika
 3. Postavljanje kriterijev v povezavi z naprednimi oblikami vrednotenja oz. dajanja povratne informacije
 4. Pisanje znanstvenih in strokovnih člankov
 5. Didaktična raba pedagoškega kolesa

 

Razvojne institucije in šole so razvile in izvajajo naslednja usposabljanja:

 1. Elementi formativnega spremljanja (ZRSŠ)
 2. Digitalne kompetence in sodobni pouk (FNM)
 3. Priprava in izdelava kratkih filmov (ŠC Slovenj Gradec in Muta)
 4. Uporaba 3D tiskalnika (ŠC Velenje)
 5. Od znanja do kompetenc (SEŠG Maribor)
 6. Učinkovita predstavitev Sway (SEŠG Maribor)
 7. Od vprašalnika do testa (SEŠG Maribor)

Skip to content