Video vodiči se ustvarjanje različnih vrst vprašanj v kvizu spletne učilnice Moodle

Free

Kako ustvarim vprašanje Izberi manjkajoče besede?

https://www.youtube.com/watch?v=RZYBIcxpbEs
0
Free

Kako ustvarim vprašanje esejskega tipa?

https://www.youtube.com/watch?v=lbZ98BlGpSI
0
Free

Kako ustvarim vprašanje izbirnega tipa?

https://www.youtube.com/watch?v=STkLIU-lWtU
0
Free
0
Free

Kako ustvarim kviz v Moodlu

https://www.youtube.com/watch?v=M5vya1Qi2yA
0
Skip to content