Vox

Na podlagi dosedanje uporabe v pedagoškem procesu priporočamo uporabo Arnes VOX – https://vox.arnes.si/.

Značilnosti:

  • VOX je platforma, ki ji Arnes zagotavlja stalno (in odzivno) tehnično podporo,
  • z VOXom lahko zahtevamo enotno AAI prijavo študentov, kar omogoča sledenje prisotnosti,
  • povezavo do spletne predavalnice (in morebitno geslo) posredujemo študentom prek e-učilnice,
  • VOX omogoča tudi vključevanje študentov prek klepeta, zvoka in videa,
  • spletna predavanja/vaje lahko snemamo in posnetke hranimo na Arnesovem strežniku (vsak ima na voljo do 20 GB prostora) in s tem razbremenimo strežnike UP,
  • povezave do posnetkov lahko vključimo v e-učilnico in študentom omogočimo poznejši (večkratni) ogled.

To je posebej priporočljivo pri zahtevnejših vsebinah,

  • VOX omogoča tudi integracijo z obstoječimi interaktivnimi tablami.

Skip to content