Kriteriji in smernice za vrednotenje učnih dejavnosti

Kriterije in smernice za vrednotenje učnih dejavnosti smo v dogovoru z Microsoftom Slovenije prevedli in so na voljo vse.

Izobraževalci in snovalci šolskih politik (v nadaljevanju izobraževalci) po vsem svetu načrtujejo nove modele učenja, ki bolje pripravljajo učence za življenje in delo v 21. stoletju. Namen kriterijev in smernic za vrednotenje učnih dejavnosti je pomagati izobraževalcem prepoznati in razumeti priložnosti, ki jih učne dejavnosti omogočajo učencem pri izgrajevanju veščin 21. stoletja. Zbirka kriterijev in opisnikov za vrednotenje učnih dejavnosti je bila razvita in preizkušena na mednarodnem nivoju za potrebe projekta Innovative Teaching and Learning Research.

Učna dejavnost je katerakoli naloga, ki jo učenec opravi v povezavi s svojim šolskim delom. Lahko je naloga, ki jo učenci dokončajo v eni šolski uri ali v okviru razširjenega projekta, ki se odvija v šoli ali izven nje.

Ta vodnik opisuje šest področij učenja v 21. stoletju. Vsako področje predstavlja pomembno kompetenco, ki jo želimo razvijati:

  • sodelovanje;
  • izgradnja znanja;
  • samouravnavanje;
  • reševanje problemov iz vsakdanjega življenja in inovacije;
  • uporabo IKT za učenje;
  • zmožnost komuniciranja (glede na okoliščine).
Skip to content