Videokonferenčni sistem Zoom

Spletni naslov:  https://www.zoom.us/.

Osnovne značilnosti:

 • brezplačna uporaba registriranemu uporabniku (registracija je brezplačna) omogoča prenos predavanj/vaj
  v obsegu do 40 minut za največ 100 udeležencev.
 • povezavo do spletne predavalnice posredujemo učencem/dijakom/študentom preko e-učilnice ali e-pošte,
 • v primeru, da je naše predavanje/vaje daljše, lahko naredimo krajši odmor in nadaljujemo s
  predavanjem/vajami v novi spletni predavalnici.
 • Povezavo do predavalnice s študenti delimo na enak način, pazite: učenci lahko pošljejo vabilo tudi drugim učencem,
 • učenci se lahko prijavijo s poljubnim imenom, zato ni možno preverjati identitete prisotnih,
 • predavanje/vaje lahko snemamo, vendar se posnetek shranjuje na naš računalnik (format MP4),
  podpora preko spletne strani ponudnika storitve.

(»Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu« – InoTeZ

Free

Videokonferenčni sistem Zoom

Spletna povezava do video predstavitve
0
Skip to content